Vanaf dit moment bent u geregistreerd.
Neem vanaf nu rustig uw tijd en vul de gegevens hieronder correct in:

Leerlingengegevens

(Info: Voor de effectieve inschrijving hebben we een rijksregisternummer nodig. Indien u geen rijksregisternummer heeft, nemen wij binnenkort contact op met u)
(indien deze beschikbaar is)
(indien deze beschikbaar is)

Studiekeuze

(Info: deze keuze kan altijd nog veranderd worden)

Levensbeschouwing

Bij het aanduiden van vrijstelling bevestigt u dat de leerling de lesuren die vrijkomen door de vrijstelling, op school zal gebruiken voor zijn eigen ethische vorming en de ontwikkeling van zijn persoonlijke identiteit, voor zijn groei in menselijke waarden en voor de uitbouw van een eigen levensovertuiging met respect en verdraagzaamheid voor anderen en met respect voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
U aanvaardt dat de directie en de klassenraad toezicht hebben op de overeenstemming met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. U bent ervan op de hoogte dat een toegestane vrijstelling niet tot gevolg mag hebben dat de leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van leerlingen die een levensbeschouwelijk vak gekozen hebben, en evenmin dat de leerling in bepaalde leergebieden of vakken meer uren krijgt dan andere leerlingen.


Samenstelling gezin

Gegevens ouder 1

(Indien deze hetzelfde is dan het adres van de leerling, gelieve in te vullen: Idem leerling)

Gegevens ouder 2

Gelieve deze ook in te vullen. Indien deze niet van toepassing zijn, mag u deze open laten.
(Indien deze hetzelfde is dan het adres van de leerling, gelieve in te vullen: Idem leerling)

Gegevens plusouder 1

Gegevens plusouder 2

Indien deze niet van toepassing is, mag u deze open laten.

Gegevens voogd

(Indien deze hetzelfde is dan het adres van de leerling, gelieve in te vullen: Idem leerling)
(Dit exclusief de ingeschreven leerling!)

Indicatoren