Aanmelding
Methodeschool het Kompas

Meld de leerling hier aan:

Naam van de leerling *

Voornaam van de leerling *

Geboortedatum van de leerling (vb. 31-01-2000) *

Telefoonnummer (Ouder) *

E-mailadres waarop u uw status ontvangt van aanmelding *

Leerlingengegevens


Geslacht *

Nationaliteit *

Geboorteplaats *

Rijksregisternummer *

Straat *

Nummer *

Bus

Postcode *

Gemeente *

Naam & voornaam van de moeder *

Naam & voornaam van de vader *

Huidige school *

Welke andere school? *


Heeft de leerling een broer of zus bij ons op school? *

Wat is de naam van een van de broers/zusssen?

Wat is de voornaam van een van de broers/zussen?

Is de leerling een kind van een personeelslid? *

Wat is de naam van het personeelslid?

Wat is de voornaam van het personeelslid?