Onze visie

In het Kompas kiezen wij voor eigentijds onderwijs gebaseerd op recente ontwikkelingen in het vakgebied en gericht op het klaarstomen van jongeren voor het leven en werken in de 21ste eeuw. In een maatschappij die op vele vlakken sterk en snel evolueert, waar we levenslang zullen moeten leren en waar de beroepen van over 20 jaar misschien nog niet uitgevonden zijn, is het noodzakelijk om jongeren naast kennis ook belangrijke vaardigheden en attitudes aan te leren.

Ons innovatief onderwijs bestaat uit een combinatie van methodes (Freinet, Dalton, Leefschool, …) waaruit wij kiezen wat voor welke leerling het beste werkt. De eindtermen die onze leerlingen op het einde van hun leertraject dienen te behalen zijn dezelfde als die van alle andere onderwijsmethodes. De manier waarop we deze doelstellingen proberen te behalen, varieert.

Talent

Ervaring

Modern

Sfeer

#Talent

Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie.
Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken.
In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid.

#Ervaring

Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie.
Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken.
In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid.

#Modern

Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie.
Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken.
In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid.

#Sfeer

Wij geloven in een growth mindset of een op groei gerichte mindset. Dit wil zeggen dat we geloven dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden door er moeite voor te doen. Volgens dit principe kan intelligentie dus ontwikkeld worden door hard werken en doorzetting. Wij willen onze leerlingen leren uitdagingen zien als een kans, tegenslagen als iets om uit te leren en succes van anderen als een bron van inspiratie.
Ook talent kan en moet ontwikkeld worden. Leerlingen moeten kunnen ontdekken wat hun talent is en onder begeleiding doelen stellen om hun talent verder te ontwikkelen. Dit talent leren ze vervolgens in het dagdagelijkse leven in hun eigen voordeel gebruiken.
In ons Kompasparlement, onze “kabinetten”, kiezen de leerlingen, naar gelang hun talent of interesse, zelf waar ze een schooljaar lang aan willen meewerken. Zo leren ze naast constructief participeren ook meer over het democratisch proces van verkiezingen en over het opnemen van verantwoordelijkheid.

Hoe pakken we dit aan?

Voorbeeld weekplanner

Voorbeeld leswijzer

Voorbeeld to do

Voorbeeld Google classroom